Extra bolagsstämma

2018

Hansa Medical AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 29 oktober 2018 kl. 10.00 i Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Fullmaktsformulär.pdf