Finansiell kalender

Årsstämma 2017 23 maj 2017
Kvartalsrapport för januari-juni 2017 20 juli 2017
Kvartalsrapport för januari-september 2017 14 november 2017