Finansiell kalender

Årsredovisning 2017 11 april 2018
Kvartalsrapport för januari – mars 25 april 2018
Årsstämma 29 maj 2018
Kvartalsrapport för januari – juni 2018 19 juli 2018
Kvartalsrapport för januari – september 2018 1 november 2018