Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2016 15 februari 2017
Årsredovisning 2016 26 april 2017
Kvartalsrapport för januari-mars 2017 26 april 2017
Årsstämma 2017 23 maj 2017
Kvartalsrapport för januari-juni 2017 20 juli 2017
Kvartalsrapport för januari-september 2017 14 november 2017