Extra bolagsstämma

2018

Hansa Medical AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 29 oktober 2018 kl. 10.00 i Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Protokoll Extra bolagsstämma 2018

Hansa Medical AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 11 december 2018 kl. 10.00 på Elite Hotel Ideon på Scheelevägen 27 i Lund.

Protokoll Extra bolagsstämma 2018